تبلیغات
هیئت امام رضا(ع) - تصمیم‏گیری شجاعانه

تصمیم‏گیری شجاعانه

در روز جنگ فرمانروا یا زمامدار نباید از تصمیم‏گیری قاطعانه ناتوان باشد. 
جنگ جنگ است و لهیب توفنده‏ی آن با تنبلی و دیرجنبی ناسازگار است و واماندگان را در زیر گامهای نیرومند خود لگد کوب می‏کند. 
در زمان خلافت امام علی (ع) حکومت کوفه در دست نالایق ابوموسی اشعری افتاده بود، و او ساده اندیشانه امیدوار بود که گذشت زمان خود مشکلات و بحرانها را حل کند... 
از آنجا که مشکلات بزرگ از او تدبیر و تصمیم‏گیری شجاعانه می‏طلبیدند وی آنها را به چیزی نمی‏گرفت. 
در جنگ جمل مولا به او فرمان داد که مردم کوفه را برای نبرد مهیا سازد اما او کوتاهی نمود، و این قصور خود را چنین توجیه می‏کرد که این مسئله‏ی جزئی به زودی خاتمه می‏یابد! 
مولا سرانجام نامه‏ی سرزنش آمیزی به او فرستاد که در آن چنین گفته می‏شد: 
اما بعد، فقد بلغنی عنک قول هولک و علیک، فاذا قدم علیک رسولی فارفع ذیلک، و اشدد منزرک، و اخرج من جحرک، و اندب من معک، فان حققت فانفذ، و ان تفشلت فابعد، و ایم الله لتونین حیث انت، و لا تترک حتی یخلط زبدک یخاثرک، و ذائبک بجامدک، و حتی تعجل عن قعدتک، و تحذر من امامک کحذرک من خلفک،... 
«اما بعد... 
از توبه من سخنی رسانده‏اند که هم به سود توست و هم به زیان تو! پس هر گاه فرستاده‏ی من نزد تو رسید کمر همت بر بند و پای استوار کن و از پناهگاه خارج شو و همراهانت را (به نبرد) فراخوان. اگر بر آنی که جانب حق بگیری (و سلاح‏برداری) به سوی من آی، و اگر از این کار بیم داری، سر خود گیر... 
به خدا سوگند که (با چنین رفتاری) در همه حال چندان مورد خشم و پرخاش قرارگیری تا در کار خویش سرگردان شوی و روزگارت تباه گردد و از پیش و پس راه فرار بر تو بسته شود و یا رای (بر تخت امارت) نشستن در تو نماند. این فتنه آن سان که تو پنداشته‏ای سهل و ساده نیست بلکه واقعه‏ی بغرنجی است (که به تدبیر) این شتر سرکش رام گردد و دشواری آن بر طرف شود و این راه سنگلاخ همواری پذیرد. پس اینک خرد را یار گیر و بر زمام امور چیره شو و نصیب و بهره‏ی خود را (از جهاد مقدس) برگیر. اگر نبرد با دشمن را خوش نمی‏داری، به سویی رو که فراخنایی و راه نجاتی در آن نیست، که سزاوار است ما این هنگامه‏ی کارزار را به سر بریم و تو در خواب باشی و حتی نامی از تو برده نشود. 
به خدا سوگند که این جنگ حق است و به کام حقدار خواهد بود، و تقلای ملحدان بی‏حاصل است. و السلام.» [1] .

پی نوشت ها: 
[1] نهج‏البلاغه، نامه‏ی شماره‏ی 63. [ جمعه 14 آذر 1393 ] [ 09:37 ب.ظ ] [ مدیر وبسایت ]